Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

[纸艺]

1#

黑天鹅-折纸(设计者:H.T.Quyet)

H.T.Quyet(越南)设计的天鹅。单张正方形纸


转发
https://xudong.wixsite.com/origamixudong
TOP
1
0
2#

好漂亮。。给mm赞一个!
TOP
0
0
3#

好漂亮
TOP
0
0
4#

好漂亮。。给mm赞一个!
毛线团子 发表于 4/10/2018 3:05:14 PM
是大叔
https://xudong.wixsite.com/origamixudong
TOP
0
0
5#

是大叔

NKlaker 发表于 4/10/2018 3:44:41 PM

心灵手巧的大叔... zan
TOP
0
0
6#

好好看!

方便发教程妈

谢谢
TOP
0
0
7#

漂亮!颜色也很美!👍
TOP
0
0
发新话题 回复该主题