Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

1#

好听的《蝶儿飞》3版 干脆3个全放一起

3个不同版本的MV,V3应该制作更美些,不知你会喜欢哪个。

蝶儿飞 YoutubeV3:(用了些额外的技术)
https://www.youtube.com/watch?v=xbNGs_lMjGw


蝶儿飞 Youtube V1:(最先的制作,蝴蝶翩翩起舞的感觉不错)
https://www.youtube.com/watch?v=_Q31sgBcTCw

碟儿飞 Youtube V2:(好多的蝴蝶flash)
https://www.youtube.com/watch?v=qEkzHdU-cAo
最后编辑bmyy 最后编辑于 2018-05-04 09:49:52
TOP
0
0
发新话题 回复该主题