Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

[大德开示]

1#

智悲佛網微博 6月14日最新法語


我們今生所忙碌的諸般瑣事,即使到命終也不會有完結之時,所以,我們對此應當慎重思維,看自己兢兢業業所做的這一切,臨死時到底有沒有用?如果沒有用,那從今天開始,就應該改變方向,去修持能令自己解脫的菩提之道。


敬錄自   智悲佛網微博

http://e.weibo.com/zhibeifw

----------------------------------------------------------------------

簡介:

智悲佛網,索達吉堪布的官方網站,提供100多部堪布的譯作、著作和講座及近千節五部大論等視頻課程在線瀏覽和下載……
转发
TOP
1
0
发新话题 回复该主题