Chinese In North America(北美华人e网)

注册
发新话题 回复该主题

[大德开示]

1#

麥彭仁波切教言


མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས།ཡུད་ཙམ་ཙམ་ཞིག་གིས་མཛའ་བ་དང་།།མི་མཛའ་གཉིས་ཀ་མི་བྱ་བར།།འཕྲལ་དུ་འགྲོགས་ན་བདེ་བ་དང་།།ཕུགས་སུ་ཆེས་ཆེར་བརླིང་བར་བྱ།།ཞེས་གསུངས།

麥彭仁波切:

故勿頃刻成密友,須臾又變成陌路,短暫相處應快樂,長遠情當愈穩固。


敬錄自   索達吉堪布的藏文化微博

https://weibo.com/sdjzwh
TOP
分享到微信 分享到Facebook 分享到Twitter 分享到新浪微博 复制到剪贴板
agree
0
disagree
0
发新话题 回复该主题