Carter's的童鞋太太太可爱了

https://www.carters.com/carters-shoes

Carter's 新款童鞋多买多省,一双享7.5折,两双6折,三双5折,包括最新秋冬保暖靴。款式可混搭,最后价格加入购物车体现。

另外,清仓区4折起,享额外8折,折后价体现在页面


https://www.carters.com/carters-baby-baby-girl-accessories-shoes-and-slippers/V_CR06694.html